คุณแสตมป์ จังหวัดระยอง

จัดส่งและติดตั้งเครื่องคั่วกาแฟ Titaniumroasters รุ่น TGX-2.5
ที่ร้านคุณแสตมป์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564