คุณโม่ สระบุรี

เครื่องคั่วกาแฟ Titaniumroasters รุ่น TG-5
ที่ร้านโม่ สระบุรี