คุณตุ้ม กรุงเทพมหานคร

เครื่องคั่วกาแฟ Titaniumroasters รุ่น TGX-2.5
ที่ร้านตุ้ม ย่านสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร